دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار کتاب مبانی پردازش گفتار و کابردهای باز شناسی

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۵۳۵ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۰۵۷
کتاب "مبانی پردازش گفتار و کاربردهای باز شناسی" تصنیف دکتر منصور شیخان از اعضای هیات علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تلاش و همکاری همکاران دفتر انتشارات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

کتاب "مبانی پردازش گفتار و کاربردهای باز شناسی" تصنیف دکتر منصور شیخان از اعضای هیات علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تلاش و همکاری همکاران دفتر انتشارات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

پردازش سیگنال گفتار به یکی از زمینه های فعال پژوهشی و کاربردی در نیم قرن اخیر تبدیل شده است. از حوزه های کاربردی نمونه ی سیستم های پردازش گفتار می توان به کد کردن گفتار، باز شناسی خودکار گفتار، تصدیق / تعیین هویت گوینده، باز شناسی خودکار حالت احساسی گوینده و تشخیص خودکار نوع زبان اشاره کرد. در این کتاب، مبانی پردازش رقمی سیگنال گفتار و کاربردهای بازشناسی مذکور در قالب 10 فصل مرور شده است. در این راستا، ضمن ارجاع به 110 منبع معتبر جهانی مربوط به سال های 2011 میلادی به بعد، فعالیت های نمونه ی پژوهشی و توسعه ای انجام شده در سه دهه اخیر در کشور نیز مرور شده اند. همچنین پژو هش های انجام شده توسط مولف و همکاران در دو دهه اخیر در زمینه ی پردازش هوشمند سیگنال گفتار به کمک الگوریتم های هوش محاسباتی در زمینه های کاربردی مورد بحث با ذکر حدود 30 مرجع مطرح شده

( ۱ )

نظر شما :