دفتر انتشارات علمی معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

انتشار کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی در زمینه و عمل

۱۹ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۷۷۸ پژوهشی مشاوره دانشجویی
تعداد بازدید:۳۷۱
با تلاش و همکاری دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب "نظریه های مشاوره و روان درمانی در زمینه و عمل، راهبردها، مهارت ها و فنون" ترجمه مجتبی تمدنی و مهران آزادی از اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

با تلاش و همکاری دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب "نظریه های مشاوره و روان درمانی در زمینه و عمل، راهبردها، مهارت ها و فنون" ترجمه مجتبی تمدنی و مهران آزادی از اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی منتشر شد.

این کتاب را می توان به عنوان یکی از کار آمد ترین متون روان شناسی برای یاد گیری نظریه و کاربرد آن در مشاوره و روان درمانی تلقی کرد. مترجمان کوشیده اند منبعی ارزشمند از کار نویسندگان صاحب نظر در آموزش مشاوره و روان درمانی حرفه ای را به فارسی برگردانند. با اطمینان زیاد می توان گفت، این اثر به دلیل ساختار متفاوت ارائه مطالب، و نیز سبک جذاب نگارش، یکی از بی نظیرترین منابع مورد استفاده در مشاوره و روان درمانی به زبان فارسی خواهد شد. نظریه های عمده مطرح در این کتاب، نقشه راهی را به دانشجویان و درمانگران ارایه می کند تا بتوانند باذوق و سلیقه خود یک نظریه، یا ترکیبی از فنون مطرح در هر نظریه را برگزینند و در مسیر پیشرفت و دستیابی به مرتبه یک متخصص بالینی از آن استفاده کنند. کتاب در سیزده فصل تدوین شده است. مباحث عمده هر فصل، شامل شرح حال نظریه پرداز، زمینه تاریخی، اصول نظری، رویه های سنجش، نحوه اجرای نظریه در درمان، فنون و راهبردها و یک مثال از کاربرد نظریه است.


نظر شما :