کلیه پذیرفته شدگان جدید مرحله تکمیل ظرفیت دکتری نیمسال اول 9۴-۹۳

۲۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۶۹۱
تعداد بازدید:۴۰۹
ضمن عرض تبریک وخیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان جدید مرحله تکمیل ظرفیت دکتری نیمسال اول 9۴-9۳
 اداره کل آموزش: ضمن عرض تبریک وخیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان جدید مرحله تکمیل ظرفیت دکتری نیمسال اول 94-93 میرساند.

به زودی کلیه اطلاعات مربوط به نحوه ثبت نام در سایت واحد قرار خواهد گرفت.                                                                                          با تشکر
                                                                        اداره کل آموزش واحد تهران جنوب


                                                                           

نظر شما :