راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط شهریه در سامانه آموزشیار

تعداد بازدید:۲۵۹۰

راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط

بنا به دستور سازمان مرکزی بدهی شهریه دانشجویان در نیمسال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در ۳ قسط، تقسیط شده است. 
سررسید اقساط تاریخ های ۱۵ آذر ماه ، ۱۵ دی ماه و ۱۵ بهمن ماه می باشد. 
دانشجویان به منظور پرداخت شهریه خود میتوانند از مسیر زیر اقدام به پرداخت اقساط خود کنند : 
۱. منوی صندوق رفاه دانشجویی زیر منوی درخواست پیگیری تسهیلات را انتخاب میکنند . 
۲.بر روی (...) مشاهده دفترچه اقساط و پرداخت قسط کلیک کرده و اقساط خود را مشاهده می کنند در این قسمت در صورت دلخواه می توانند کل شهریه خود را پرداخت نمایند و یا این که در موعد سر رسید اقساط خود را پرداخت نمایند .

 


( ۴۴ )

نظر شما :