اطلاعیه شماره ۲ کمیته آموزش و فرهنگ سازی مبارزه با ویروس کرونا

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۱:۲۲ کد : ۱۴۹۱۳ اطلاعیه ها اسلاید اصلی اسلاید روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۱۷۵
اطلاعیه شماره ۲ کمیته آموزش و فرهنگ سازی مبارزه با ویروس کرونا

بدینوسیله با توجه به اینکه مقرر گردید نسبت به راه اندازی سایت جهت ارائه محتوای تایید شده اقدام گردد. لذا خواهشمنداست نسبت به ارائه پیشنهاد نامگذاری سایت مذکور به شماره تلفن 88833111 و 88833112 اعلام نمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب


( ۱۷ )

نظر شما :