برگزاری اولین استارتاپ ویکند توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۳۵۵۳

( ۱۱ )

نظر شما :