برگزاری اولین استارتاپ ویکند توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۱۵۳۴

( ۸ )

نظر شما :