برگزاری اولین استارتاپ ویکند توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۵۹۲۹

( ۱۵ )

نظر شما :