برگزاری اولین استارتاپ ویکند توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۵۴۲۵

( ۱۵ )

نظر شما :