رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از روند برگزاری دوره روشنا و سرای نوآوری واحد تهران جنوب بازدید کرد

تعداد بازدید:۴۷۸۶

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، دکتر آقامیری رئیس استان تهران و واحد تهران مرکزی به همراه دکتر علمایی رئیس واحد تهران جنوب صبح امروز با حضور در سرای نوآوری انرژی و مواد واحد تهران جنوب، از روند برگزاری کارگاه روشنا که در سطح استان تهران و به میزبانی واحد تهران جنوب در حال برگزاری بود بازدید نمودند.
برپایه این گزارش، رئیس استان تهران در این بازدید به راهبرد دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر کنش گری فعالانه در مواجهه با مسائل ملی پیچیده و تبدیل این دانشگاه به یک سازمان یکپارچه حل مسئله و پاسخگو به نیازهای واقعی جامعه در سطح ملی اشاره نمودند و بسترسازی برای مدیریت و جهت دهی به تحقیقات صورت گرفته در واحدهای دانشگاهی و به کار گیری استعدادهای دانشجویان و اساتید در عرصه دانش و فناوری را الزامی دانست و در ادامه از سرای نوآوری انرژی و مواد واحد تهران جنوب دیدن نموده و پس از توضیحاتی که توسط رئیس واحد تهران جنوب در خصوص روند استقرار فعالان حوزه انرژی و مواد در این سرا ارائه شد، از این طرح استقبال کردند.
شایان ذکر است براساس برنامه‌ریزی‌هایی که برای سرای نوآوری انرژی و مواد واحد تهران جنوب در نظر گرفته شده است، این واحد با الگوگیری از مفاهیم بازار سنتی و همچنین اکوسیستم کارآفرینی طرح ارتقای سرا را موردتوجه قرار داده و اساتید، صنعتگران و دانشجویان محور این سراها هستند و در تعامل این سه محور؛ دانشجویان قبل از اینکه وارد جامعه و بازار کار شوند، شغل خود را پیدا کرده و تمرین خواهند کرد. مدل سرا مدلی از دانشگاه نسل چهارم است و با مدل‌های معمول و جاری در کشور متفاوت است شخصیت سرا به عنوان نسل جدید دانشگاه حل مسئله معرفی گردید و مقرر شد با طرح‌های در نظر گرفته شده سرای نوآوری انرژی مواد با سرعت بیشتری ارتقا یابد.


( ۳ )

نظر شما :