اطلاعیه مهم - تجمیع شش دانشکده واحد تهران جنوب در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) -شروع سال تحصیلی۹۸-۹۷ در این مجتمع بزرگ دانشگاهی

تعداد بازدید:۲۴۴۱۲

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با طرح تجمیع دانشکده های مدیریت، اقتصاد و حسابداری، حقوق وعلوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، ادبیات و زبانهای خارجی و دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی واحد تهران جنوب در مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) از اول مهرماه ۹۸-۹۷ دانشجویان این شش دانشکده در مجتمع ولیعصر (عج) مشغول تحصیل خواهند شد.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

( ۴۵ )

نظر شما :