نشست دو جانبه مسئولین واحد تهران جنوب با وزیر مختار سفارت آلمان در تهران به همت دفتر روابط بین الملل واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۱۹۴۷

به همت دفتر روابط بین الملل واحد تهران جنوب نشست دو جانبه ای به منظور تبادل نظر در مورد طرحها و برنامه های ۲ تا ۵ ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در زمینه های انرژی و مواد در راستای حل معضلات کشور با وزیر مختارسفارت آلمان در ایران (آقای اشناکن برگ) برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست در خصوص اتصال بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب با مراکز دولتی ورزشی کنفدراسیون های آلمانی در زمنیه استعدادیابی و تجهیز سالن های ورزشی به دستگاههای مدرن توافقاتی حاصل گردید.


( ۴ )