برگزاری نخستین کارگاه روش ها و مهارت های مذاکرات بین المللی جهت اخذ مجوز ترجمه اثر از ناشر و مؤلف بین المللی در واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۴۲۸
این کارگاه به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار گردید.

نخستین کارگاه روش ها و مهارت های مذاکرات بین المللی (جهت اخذ مجوز ترجمه اثر از ناشر و مؤلف بین المللی) به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار شد.
در این کارگاه تخصصی دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دکتر شادمهر معاون مطالعات و ارتباطات بین الملل دانشگاه، سیدعلی عراقچی مدیر امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دکتر منصور رحمانی عضو هیأت علمی روابط بین الملل وزارت امور خارجه، مهندس هاشمی طباطبایی مدیر کل دفتر گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سیدبابک فرزانه رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه، مهندس قاسمی رئیس سازمان چاپ و انتشارات و امور رسانه های دانشگاه و دکتر رزقی مدیر گروه مدیریت آموزشی واحد تهران غرب به عنوان اعضای پنل این کارگاه حضور داشتند.


نظر شما :