چهارمین جلسه شورای تخصصی زنان فرهیخته استان تهران در دفتر دکتر پروین داداندیش رئیس شورا برگزار شد.

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۱ کد : ۱۱۵۸۰ دانشکده ها رویدادهای واحد اخبار بانوان فرهیخته
تعداد بازدید:۵۳۷
در این جلسه دکتر فرانک فیضی نماینده واحد تهران جنوب گزارش مبسوطی از فعالیتهای گروه بانوان فرهیخته واحد جنوب ارائه داد.
چهارمین جلسه شورای تخصصی زنان فرهیخته استان تهران در دفتر دکتر پروین داداندیش رئیس شورا برگزار شد.

در این جلسه دکتر فرانک فیضی نماینده واحد تهران جنوب گزارش مبسوطی از فعالیتهای گروه بانوان فرهیخته واحد جنوب ارائه داد.
از آنجاییکه واحد تهران جنوب با کمال افتخار واحد پیشرو در راستای فعالیتهای شورا در استان تهران میباشد، دکتر داداندیش به اعضای محترم شورا پیشنهاد کردند تا الگوی اجرایی تهران جنوب را از نظر پیاده سازی در سایر واحدها بررسی کنند. همچنین مأموریت تهیه پیش نویس "آیین نامه اجرایی سازماندهی شورای زنان فرهیخته در واحدهای زیر مجموعه استان" توسط دکتر داداندیش بر عهده نماینده واحد تهران جنوب گذاشته شد. این پیش نویس در جلسه آتی در شورا به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.


نظر شما :