برگزاری جلسات دوم و سوم هم اندیشی های بانوان فرهیخته تهران جنوب با عنوان "آسیب شناسی محیط کار" در دانشکده فنی

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۰ کد : ۱۱۵۰۱ دانشکده ها رویدادهای واحد اخبار بانوان فرهیخته
تعداد بازدید:۲۶۵۸
برگزاری جلسات دوم و سوم  هم اندیشی های بانوان فرهیخته تهران جنوب با عنوان "آسیب شناسی محیط کار" در دانشکده فنی

‌‌‌

دومین جلسه از فصل دوم هم اندیشی های بانوان فرهیخته تهران جنوب با عنوان "آسیب شناسی محیط کار" روز یکشنبه مورخ اول اسفندماه ۹۵ در اتاق جلسات دانشکده فنی ازساعت ۱۲: ۳۰ الی ۱۳: ۳۰ برگزار شد.
موضوع مورد بحث این جلسه "دخالت نکردن افراد در امور شخصی، غیراداری و خارج از حیطه وظایف خود" بود.
این مسئله آزار دهنده از دو دیدگاه دینی و روانشناسی مورد بحث قرار گرفت.
دکتر فیضی با استناد به توضیح المسائل حضرت امام (ره) مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر را برای حاضران در جلسه توضیح داد. وی در ادامه با قرائت بخشی از کتاب " چگونه با شخصیت خودشیفته صحبت کنیم" نوشته جان لچکار (روانپزشک) این مسئله را از دیدگاه روانشناسی نیز بررسی و مورد بحث قرار داد.
در پایان پس از نظرسنجی از کلیه حاضرین در جلسه چنین نتیجه گیری شد که:
تذکر دادن همکار به همکار در خصوص مسائل اداری و از طرف رئیس مربوطه جایز و برای جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین، از وظایف مسئول هر بخش می باشد.
پس جای آن دارد که همکاران محترم در امور مربوط به یکدیگر دخالت نکرده و برای اعمال سلیقه شخصی خود پوشش هایی از قبیل مهربانی، دوستی، وظیفه دینی و مواردی از این قبیل را استفاده نفرمایند.

 

سومین جلسه از فصل دوم هم اندیشی های بانوان فرهیخته تهران جنوب با عنوان "آسیب شناسی محیط کار" روز دوشنبه مورخ دوم اسفند ماه ۹۵ در اتاق جلسات دانشکده فنی از ساعت ۱۲: ۳۰ الی ۱۳: ۳۰ برگزار شد.
موضوع مورد بحث "آسیب های ناشی از قضاوت های منفی افراد در زندگی و خصوصاً محیط کار" بود.
شرکت کنندگان در جلسه ابتدا به دسته بندی این قضاوت ها پرداخته و سپس به بررسی علل احتمالی انجام این عمل توسط افراد مختلف پرداختند. در پایان چنین نتیجه گیری شد که:
هر چند این آسیبها بسته به صبر، تجربه و تمرین های خودشناسی در اشخاص مختلف درجات گوناگونی دارد و بهتر است که هر فرد روح و جسم خود را در برابر این صدمات مقاوم کند ولی توجه به نکته ذیل امری ضروری به نظر می رسد:
همانطور که قضاوت های منفی دیگران در هر فرد باعث صدمات گاه جبران ناپذیر می شود ولی باید این نکته را به عنوان یک اصل پذیرفت که هیچکس قادر به تغییر دادن شخصیت هیچ شخص دیگری نیست. ولی اگر واقعاً بخواهیم می توانیم خود را تغییر داده و از عادت های زشت دست برداریم.
جمع بندی و تحلیل دیدگاه های دینی و روانشناسی در خصوص موضوع فوق در جلسه آینده توسط دکتر فیضی ارائه خواهد شد.


نظر شما :