کسب رتبه دوم وب سایت واحد تهران جنوب در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین رتبه سنجی بین المللی وبومتریکس اسپانیا (ژانویه ۲۰۱۷)

تعداد بازدید:۲۹۸۵
وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در آخرین رتبه سنجی بین المللی وبومتریکس اسپانیا (۲۰۱۷) که دیروز اعلام شد، موفق به کسب رتبه دوم در بین دانشگاه های آزاد اسلامی کل کشور شد.
کسب رتبه دوم وب سایت واحد تهران جنوب در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین رتبه سنجی بین المللی وبومتریکس اسپانیا (ژانویه ۲۰۱۷)

وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در آخرین رتبه سنجی بین المللی وبومتریکس اسپانیا (۲۰۱۷) که دیروز اعلام شد، موفق به کسب رتبه دوم در بین دانشگاه های آزاد اسلامی کل کشور شد.

آزمایشگاه سایبرمتریک انجمن ملی تحقیقات اسپانیا هر ساله در دو نوبت و با هدف بررسی میزان توجه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به نشر اینترنتی، حمایت از طرح های دسترسی آزاد به منظور افزایش انتقال علم و دانش و همچنین بررسی میزان حضور دانشگاه ها در فضای مجازی اقدام به ارزیابی و رتبه‌بندی وب سایت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی سراسر دنیا می‌کند.

شاخص های این رتبه بندی عبارتند از: شاخص تأثیر و شاخص رؤیت‌پذیری؛ که شاخص رؤیت پذیری شامل سه زیر شاخه معیار‌های حضور، عرضه آزاد اطلاعات و برتری علمی است.

شاخص میزان تأثیر با شمارش لینک‌های خارجی به زیر سایت های هر دانشگاه مشخص می شود و شاخص حضور مشتمل بر تعداد صفحات زیرسایت ها دانشگاه که در موتور جستجوی گوگل نمایه شده است، می‌باشد. شاخص دیگر عرضه آزاد اطلاعات نام دارد که براساس تعداد فایل‌های غنی شامل: فایل های متون علمی با ساختار هایی مثل PDF ، DOCX و PPTX که در گوگل اسکولار قابل بازیابی باشند، شمارش و محاسبه می‌شود.برای امتیاز‌دهی شاخص برتری علمی نیز مقالات جزء، ۱۰ درصد مقالات با بالاترین استناد در رشته علمی مربوطه در نظر گرفته می شود.

بر اساس مکانیزم هایی که واحد تهران جنوب با تمرکز بر معیارهای سنجش وبومتریک بیش از ۵ سال بر روی آنها سرمایه گذاری نمود، و در بین رقابت بسیار زیادی که متعاقب دستورالعمل ها و... در بین کل دانشگاه های کشور بوده، کسب این ارتقاء و بالاترین رتبه در تمام سال های فعالیت وب سایت تهران جنوب قابل افتخار و حایز اهمیت می باشد

گفتنی است واحد تهران جنوب موفق به کسب جایگاه ۳۳ در بین کل دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی کشور شد که نسبت به رتبه سنجی مرداد ۹۵ صعود ۳۵ مرتبه ای بین بیش از ۶۰۰ مرکز کشوری داشته است.


( ۴ )

نظر شما :