در هیأت رئیسه اخیر واحد مطرح شد: تأکید ریاست واحد جهت پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان

تعداد بازدید:۵۱۹
در هیأت رئیسه اخیر واحد مطرح شد: تأکید ریاست واحد جهت پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی، جلسه اخیر هیأت رئیسه واحد با اخذ گزارش از معاونتهای فنی و عمران و اداری- مالی واحد در خصوص HSE و زیر ساخت های مورد نیاز در دانشکده ها برگزار شد و دکتر دانشیان ریاست واحد دستور ویژه جهت بررسی و کارشناسی وضعیت ایمنی کلیه دانشکده ها و ساختمان های واحد صادر نمود و مقرر گردید نسبت به تجمیع گزارش های واصله مربوط به نیازهای آموزشی ، صنفی و ... دانشجویان اقدام و با تعیین اولویت نسبت به تمهید مقدمات اقدام مقتضی صورت پذیرد.


۱ رای

نظر شما :