اولین کمیته انتصابات واحد تهران جنوب با حضور جناب آقای دکتر دانشیان ریاست واحد در حوزه دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.

۰۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۷ کد خبر : ۱۱۲۹۷ دانشکده ها دانشجویی فرهنگی رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۹۱۸

بنا به پیشنهاد معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی واحد؛ خانم مریم رضایی و مهندس مسعود یوسفی جهت تصدی مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی (شهید همت و شهید باکری) و خانم فاطمه سلیمانی جهت تصدی مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشکده مدیریت به ارائه اهداف و برنامه های عملیاتی خود پرداختند. در این کمیته ریاست واحد، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی، معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیر کل حوزه ریاست حضور داشتند.


۱ رای

نظر شما :