اولین دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع واحد تهران جنوب

۰۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۲ کد خبر : ۱۱۲۹۶ پژوهشی دانشکده ها رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۵۸۶
اولین دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عنوان "استراتژی بهینه سازی های همکارانه در سیستم های غیرمتمرکز به کمک آنالیز قابلیت اطمینان " توسط هادی حیدری قره بلاغ برگزار شد.
اولین دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع واحد تهران جنوب

اولین دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عنوان "استراتژی بهینه سازی های همکارانه در سیستم های غیرمتمرکز به کمک آنالیز قابلیت اطمینان " توسط هادی حیدری قره بلاغ برگزار شد.

در این رساله بیشینه نمودن سود و افزایش قابلیت اطمینان شبکه که توسط تامین کنندگان مختلف اداره می شود مد نظر قرار گرفته است.از آنجائیکه این نوع شبکه ها یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقاء کارایی در فضای رقابتی، بهره‌گیری از تئوری بازی و بازی همکارانه در شبکه های توزیع می‌باشد، هدف اصلی این تحقیق، تعیین استراتژی کارای بازی همکارانه بین تامین کنندگان با ملاحظات عدم قطعیت در پارامترهای جریان، هزینه و زمان سفر می‌باشد. سوال کلیدی این است که چگونه مالکان مستقل شبکه برای حفظ جریان قابل اعتماد با یکدیگر همکاری و رقابت نمایند؟ این سوال با ارائه پنج مدل ریاضی که در حالت های قطعی، غیر قطعی، غیر قطعی با لحاظ نمودن قابلیت اطمینان، غیر قطعی با لحاظ نمودن توزیع احتمال پیوسته مثلثی و مدل رقابت / همکاری با توجه به انواع ائتلاف بازیگران در شبکه مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت اطمینان تحلیل و استراتژی کارای بازی‌همکارانه در قالب مطالعه موردی و مثالهای عددی ارائه شده است.

گفتنی است اولین دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عنوان"استراتژی بهینه سازی های همکارانه در سیستم های غیرمتمرکز به کمک آنالیز قابلیت اطمینان " با راهنمایی استادان دکتر اشکان حافظ الکتب و دکتر احمد ماکویی و دکتر صدیق رئیسی به عنوان استاد مشاور، با حضور هیأت داوران شامل دکتر رضا توکلی مقدم و دکتر عطا الله طالعی زاده از دانشگاه تهران، دکتر وحید برادران از واحد تهران شمال، دکتر داود محمدی تبار از واحد تهران جنوب و با حضور جمعی از استادان و دانشجویان برگزار شد.


نظر شما :