مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) با حضور فرزند گرانقدر ایشان سرکار خانم دکتر فاطمه هاشمی، دکتر احمد شمس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ودکتر دانشیان رئیس واحد

تعداد بازدید:۱۲۳۲
مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)در واحد تهران جنوب با حضور فرزند گرانقدر ایشان سرکار خانم دکتر فاطمه هاشمی،جناب آقای دکترشمس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و جناب آقای دکتر دانشیان رئیس واحد تهران جنوب، هیات رئیسه ، جمع کثیری از استادان، کارکنان و دانشجویان این واحد دانشگاهی
مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) با حضور فرزند گرانقدر ایشان سرکار خانم دکتر فاطمه هاشمی، دکتر احمد شمس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ودکتر دانشیان رئیس واحد


( ۱ )

نظر شما :