اطلاعیه مهم و فوری- برنامه ریزی مجدد امتحانات لغو شده روزهای ۲۰و ۲۱ و ۲۲ دی ماه واحد تهران جنوب

تعداد بازدید:۲۰۶۴
اطلاعیه مهم و فوری- برنامه ریزی مجدد امتحانات لغو شده روزهای ۲۰و ۲۱ و ۲۲ دی ماه واحد تهران جنوب

شایان ذکر است امتحانات روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه ۹۵ طبق برنامه از قبل تعیین شده در کلیه دانشکده های واحد تهران جنوب به قوت خود باقی است.

درج مجدد - تاریخ انتشار ۲۲/‏۱۰/‏۹۵


۲۵ رای

نظر شما :