سخنرانی با موضوع" نانوحاملهای داروئی، روشهای تهیه و کاربردها"

تعداد بازدید:۵۱۷
سخنرانی با موضوع نانو حامل های داروئی، روشهای تهیه و کاربردهای آن توسط دکتر لیلا ترکیان عضو هیأت علمی و مدیر مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در مجتمع فنی و مهندسی این واحد برگزار شد.
سخنرانی با موضوع" نانوحاملهای داروئی، روشهای تهیه و کاربردها"

 

سخنرانی با موضوع نانو حامل های داروئی، روشهای تهیه و کاربردهای آن توسط دکتر لیلا ترکیان عضو هیأت علمی و مدیر مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در مجتمع فنی و مهندسی این واحد برگزار شد.

ترکیان گفت: در سالهای اخیر نانوحاملهای داروئی به ‏دلیل مزایایی همچون رهایش کنترل شده دارو، حفاظت از مولکول دارویی، اندازه ذره‏ ای کوچکتر از سلول، قابلیت عبور از موانع زیستی جهت رسانش دارو به محل هدف، افزایش ماندگاری دارو در جریان خون، دارورسانی هدفمند و زیست‏ سازگاری مورد توجه بسیاری از دانشمندان واقع شده اند.

در این سخنرانی به انواع نانوحاملهای آلی، غیر آلی و هیبریدی اشاره شد و مزایا و معایب آنها مطرح و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت و درخصوص ترکیبات آپاتیتی در حالت پایه و عامل دار بحث و گفتگو شد.

در ادامه، نتایج فعالیت عملی و تحقیقاتی مشترک بین گروه پروژه مرکز تحقیقات مدلسازی واحدهای دانشگاهی تهران جنوب و علوم داروئی بر روی روش های عملی تهیه، وضعیت زیست سازگاری و زیست فعالی و نتایج بارگذاری و رهایش داروی ایبوپروفن به عنوان یک داروی مدل به وسیله این دسته از نانوحامل ها در محیط شبیه سازی شده با بدن انسان مورد بررسی قرار گرفت.

 

 


نظر شما :