صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی تیر، مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۵

۱۱ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۲ کد : ۱۰۹۵۴ پژوهشی دانشکده ها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۴
با توجه به تلاش و پی‌گیری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینیِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بازدیدهای علمی برنامه‌ریزی و اجرا شده در تابستان سال جاری به تعداد ۷ مرحله بازدید علمی پژوهشی برای ۱۵۵ نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی به شرح زیر اعلام گردید:

با توجه به تلاش و پی‌گیری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینیِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بازدیدهای علمی برنامه‌ریزی و اجرا شده در تابستان سال جاری به تعداد ۷ مرحله بازدید علمی پژوهشی برای ۱۵۵ نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی به شرح زیر اعلام گردید:

صدور مجوز برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی به تعداد ۵ مرحله برای ۱۵۵ نفر از اساتید و دانشجویانِ دانشکده‌های فنی و مهندسی صنایع برگزار شد.

  • شرکت خوارزم ارتباط خواورمیانه (دو مرحله)
  • شرکت مدیریت تولید برق دماوند
  • شرکت حلوا شکری عقاب (دو مرحله)

همچنین طی هماهنگی‌های انجام شده با صنعت، امکان ۲ مرحله مجوز عدم اجرای بازدیدهای علمی برای دانشکده‌های هنر و معماری- روان‌شناسی و علوم تربیتی صورت پذیرفت.

  • مجموعه عمارت مسعودیه
  • بیمارستان روانی روزبه

 


نظر شما :