‌‌‌قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته با آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۵‌

تعداد بازدید:۵۶
‌‌‌قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته با آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۵‌

کلیه پدیرفته شدگان می توانند از ساعت ۳۰/‏۹‬ صبح امروز شنبه ۳/‏۷/‏۹۵‬ نسبت به پذیرش اینترنتی خود اقدام نموده و سپس براساس زمانبندی اعلام شده ذیل جهت تحویل مدارک به دانشکده های خود مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی کارشناسی پیوسته با آزمون وبدون آزمون


۵۹ رای

نظر شما :