شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۹ کد : ۱۰۶۸۸ دانشجویی فرهنگی اداری مالی رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۶۳۷۹
دانشجویان جهت درخواست انواع وام باید به صورت حضوری به صندوق رفاه دانشکده مراجعه نمایند وفرم درخواست را تکمیل نمایند.

دانشجویان جهت درخواست انواع وام باید به صورت حضوری به صندوق رفاه دانشکده مراجعه نمایند وفرم درخواست را تکمیل نمایند.

۱- شهریه میان مدت: نصف علی الحساب شهریه (متغیر وثابت)

بصورتی که نصف شهریه علی الحساب اعلامی ابتدای ترم ومانده آن طی ۱۰ قسط باید تسویه گردد.

۲- اجاره مسکن مجرد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال فقط دانشجویان غیربومی

۱ – ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ – فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد ۷- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد ۸- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد ۹- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد

۳- اجاره مسکن متاهل ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال فقط دانشجویان غیربومی

۱ – ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ – فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد ۷- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد ۸- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد ۹- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد.

‌۴- هزینه تحصیلی مجرد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ – ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ – فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد.

۵- هزینه تحصیلی متاهل :۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ – ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ – فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد.

۶-و ام ازدواج تحصیلی :۱۵.۰۰۰.۰۰۰

  1. ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ – فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- دانشجو فقط یک بار مجاز به دریافت این وام می باشد ۵- ازتاریخ عقد نامه بیشتر از یکسال نگذشته باشد.

 

مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

 

۱- کپی شناسنامه صفحه اول ودوم وکپی کارت ملی وام گیرنده (۲ سری)

۲- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (۲ سری)

۳- گواهی کسر از حقوق به نام (صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب) ضامن باید کارمند رسمی دولت باشد.

۴- کپی آخرین فیش حقوقی یا کپی حکم کارگزینی (۲ سری)

۵- چک معادل %۱۲۰ مبلغ وام دریافتی (به اضافه ۲ سری کپی از چک)

۶-و ام ازدواج = کپی از ۴ صفحه اول عقد نامه (۲ سری)

۷- امضاء فرم درخواست وام بعداز ارائه مدارک (۲ سری)

۸- دانشجویانی که بدهی تقسیط ویا وام دانشجویی دارند بایستی نسبت به تسویه بدهی کامل خود اقدام نمایند در غیراینصورت هیچ گونه اقدامی صورت نمی پذیرد.

 


( ۳۰ )

نظر شما :