بازدید و عیادت کارکنان دانشکده اقتصاد و حسابداری از مددجویان مقیم در مرکز کهریزک

۰۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۶۲۲ دانشجویی فرهنگی رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۱۰۶۴
به همت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد و حسابداری کارکنان آن دانشکده از مددجویان مقیم در مرکز کهریزک عیادت به عمل آوردند

به همت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد و حسابداری کارکنان آن دانشکده از مددجویان مقیم در مرکز کهریزک عیادت به عمل آوردند. در این بازدید که به مدت ۴ ساعت به طول انجامید مدیر روابط عمومی آن مرکز پیرامون نگهداری سالمندان و معلولان ذهنی – حرکتی و نحوه خدمات رسانی به آنها مطالبی را به اطلاع بازدید کنندگان رساند و آنها از نزدیک با شرایط و ویژگی های کمی و کیفی آسایشگاه و نحوه نگهداری و مراقبت از مددجویان آشنا شدند. بدیهی است انجام چنین بازدیدهای خیرخواهانه و خداپسندانه قطعاً نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ سازی و لزوم رسیدگی به مراقبت از افراد نیازمند جامعه نه صرفاً در چنین مراکزی بلکه در میان خانواده ها و ارکان مختلف جامعه، خواهد داشت. در طی این بازدید بعمل آمده مقادیری مواد غذایی و بسته های پذیرایی به عنوان هدیه در آسایشگاه توزیع شد. 


نظر شما :