برگزاری مراسم سخنرانی با محوریت حجاب و عفاف در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۰۲ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۶۱۹ دانشجویی فرهنگی رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۱۲۹۲
امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم سخنرانی با محوریت حجاب و عفاف را برگزار نمود. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد آقای دکتر خیر آبادی از اساتید دانشگاه پیرامون جایگاه زن در جامعه و زیبایی حجاب، مطالبی بیان داشت
امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم سخنرانی با محوریت حجاب و عفاف را برگزار نمود. در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد دکتر خیرآبادی از اساتید دانشگاه پیرامون جایگاه زن در جامعه و زیبایی حجاب، مطالبی بیان داشت. ایشان طی سخنانی گفت: در دوران معاصر، ابزارهای مختلف و متنوع رسانه ای مثل ماهواره ها، سینما، تلویزیون و... در سراسر جهان، در برنامه های مختلف خود برای مردم نسبت به حوادث و مسایل، زاویه دید ایجاد می کنند. یعنی آنها را گاهی زشت تر، گاهی زیباتر، گاهی سخت تر و گاهی آسان تر نشان می دهند تا بتوانند بر مخاطب تاثیر بگذارند. درباره مسئله حجاب هم همینطور است. در جامعه ما، حجاب به خوبی تعریف نشده است. خیلی مهم است که مردم به حجاب، زیبا نگاه کنند. مراجع مهم و اثرگذار برای نشان دادن زیبایی های حجاب، متولیان عرصه هنر و رسانه و آموزش و پرورش و... هستند که باید با باز کردن زاویه های جدیدی که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته اند این مسئله مهم را حل کرده و حجاب را به معنای مهربانی تعبیر کنند. مهربانی در مسئله حجاب به این معناست که افراد به نوع رفتار و عقیده خود در مسئله حجاب، بصورت فردی نگاه نکنند و همواره دو گروه را مدنظر داشته باشند و در نظر داشته باشند که غافل شدن از یکی از این دو گروه بعضاً صدماتی جبران ناپذیر بر اجتماع وارد می سازد. وی در ادامه افزود: از زاویه دید دیگری هم می توان گفت که خداوند مدیریت رابطه زن و مرد را به زنان سپرده است و از این زاویه دید، حجاب عامل اقتدار زن است. لذا زنی که حجاب را رعایت نکند تضعیف می شود.

نظر شما :