برگزاری سخنرانی تحت عنوان "گفت و گو برای زندگی" در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۵۵۴ دانشجویی فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۰۸
به همت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی مراسمی با موضوع "گفت و گو برای زندگی" با سخنرانی آقای دکتر رسول رسولی پور استادیار گروه فلسفه ی دانشگاه خوارزمی در سالن آمفی تئاتر دانشکده با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید.
به همت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مراسمی با موضوع "گفت و گو برای زندگی" با سخنرانی دکتر رسول رسولی پور استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی در سالن آمفی تئاتر دانشکده با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید. ایشان با اشاره به نظریات و تفکرات برخی اندیشمندان و فلاسفه همچون فیلسوف معاصر اسپانیایی در کتاب "درد جاودانگی" غایت زندگی را خود زندگی کردن برشمرد که در مقابل نظریات متقدمین و در رأس آنان افلاطون و ارسطو قرار دارد که معنای زندگی را کسب معرفت می دانستند. نامبرده با توجه به رشد فراوان علمی در دهه های اخیر و تخصصی شدن علم مختلف و ایجاد علوم میان رشته ای، ایده ی "صرف معرفت برای معرفت" را در عصر کنونی در عمل خدشه پذیر دانسته و الگو و سبک زندگانی انبیاء الهی و به ویژه پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (ع) را خود مؤید این مطلب عنوان نمود که صرف کسب معرفت برای ایشان تنها هدف و کمال آرزو نبوده است، بلکه در راستای قرب الهی مورد نظر آنان بوده است و بر اساس دیدگاه توحیدی گوهر گرانبهای زندگی به نحوی در این جهان به ما ارزانی گردیده است. که ما از همین جهان سرنوشت جهان دیگر را رقم بزنیم و ما به جهان آمده ایم که باقی بمانیم نه این که با رفتن از این جهان نابود شویم . استاد مدعو مرکز گفتگوی بین ادیان و همچنین دانشگاه نوتردام با اشاره به این واقعیت که از ابتدای تاریخ بشریت همواره دو گانگی و ضدیت با مفهوم «دیگری»، مدنظر قرار دادن منافع کلی بشری و پرهیز از پرداختن به مشکلات فرقه ای و طایفه ای و جزیی مطرح نمود.

نظر شما :