برگزاری سخنرانی به مناسبت سالروز جنبش تحریم تنباکو با عنوان "جریان شناسی نهضت تنباکو" در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۵۵۳ دانشجویی فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۴۹
امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مناسبت سالروز جنبش تحریم تنباکو اقدام به برگزاری جلسه سخنرانی تحت عنوان "جریان شناسی نهضت تنباکو" نموده است.
امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مناسبت سالروز جنبش تحریم تنباکو اقدام به برگزاری جلسه سخنرانی تحت عنوان "جریان شناسی نهضت تنباکو" نموده است. در این مراسم دکتر سید مصطفی تقوی از اساتید دانشگاه و از محققان علوم سیاسی به سخنرانی پرداخت. سخنران ابتداء موضوع در نظر گرفته شده را مهم خوانده و توجه نمودن دانشجویان حاضر به شناخت ساختارهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران و وضع آن روزگار که مطالبات عمومی را شکل می دهد مهم و تعیین کننده برشمرد و عنوان نمود بایستی این شناخت بر اساس روش علمی و بدور از پیش داوری ها و دیدگاه های سیاسی باشد و بر این اساس تحولات سیاسی اجتماعی ایران و از جمله جنبش مذکور مورد مطالعه واقع گردد. وی وضعیت ایران را در نیمه ی دوم دوران صفوی که از مهم ترین دوران تاریخ ایران می باشد همراه با شیب منفی و افول در مقابل پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی و فنی اروپا عنوان نمود که در دوران قاجار و به دنبال جنگهای ایران و روس منجر به ایجاد پرسش های ایرانیان در خصوص علل عقب ماندگی کشورشان که پیش از آن همواره جزو قدرت های بزرگ بود، گردید و پاسخ های مختلفی را از سوی جریانات فکری و سیاسی مختلف در این زمینه شاهدیم، از جمله لزوم بازگشت به خویشتن خویش از سوی سید جمال الدین و همچنین دعوت به دین از سوی مراجع شیعی، غرب گرایی بدون ایرانی گری و مدرنیزاسیون از سوی منور الفکرهای غربزده، ملی گرایی باستان گرا و غیره و هرجریان نسخه ی خودش را تجویز نموده است که تا همین حالا ادامه دارد. نامبرده مشخص گردیدن سهم جریانات دخیل در این جنبش را ضروری عنوان نمود و اذعان داشت چنانچه این امر صورت نگیرد ما دچار مشکل جدی در شناخت جریان بعدی یعنی مشروطه خواهیم گردید و تنها با درک درست از این جنبش می توان آثار مورخان و صاحب نظران متأخر و معاصر از قبیل کسروی، فریدون آدمیت، عبدالهادی حائری و ... را مد نظر قرار داد. این محقق مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران جریان مذهبی تحت نظارت مراجع شیعی را به عنوان مهم ترین جریان در نهضت فوق الذکر عنوان نمود و جریانات دیگر از جمله ملی گرایان، دربار، سکولار و منور الفکرها را به لحاظ عددی فاقد پایگاه وسیع و فراوان اجتماعی دانست و در نهایت به زعم او این جنبش نخستین خیزش مردمی در پانصد ساله ی اخیر بود که به جامعه ی ایرانی الگوی ایستادن در برابر ظلم داخلی پادشاهان و قدرت جهانی بلامنازع انگلستان را نشان داد و سرآغار مشروطیت گردید.

نظر شما :