حسین کریمی دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شد.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۵۵۱ دانشجویی فرهنگی
تعداد بازدید:۱۰۹۵
حسین کریمی با رأی اکثریت آراء در انتخابات سالانه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان به سمت دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزیده شد. پیش از این احسان حبیبی به مدت دو سال دبیری این تشکل دانشجویی را بر عهده داشت . در جلسه شورای فرهنگی واحد تهران جنوب با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات ایشان تقدیر بعمل آمد.
حسین کریمی با رأی اکثریت آراء در انتخابات سالانه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان به سمت دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزیده شد. پیش از این احسان حبیبی به مدت دو سال دبیری این تشکل دانشجویی را بر عهده داشت. در جلسه شورای فرهنگی واحد تهران جنوب با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات ایشان تقدیر بعمل آمد.

نظر شما :