ازانفعال تا مشارکت دانشجویی

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۳۰۸ رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۶۲۵
به گزارش نماینده روابط عمومی به همت بسیج دانشجویی پایگاه شهید قاسمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی جلسه ی هم اندیشی تحت عنوان "از انفعال تا مشارکت دانشجویی" با مسئولیت آقایان دکتر رضا اکبری نوری عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و مجید بهستانی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه امام حسین (ع) در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار گردید.

  

به گزارش نماینده روابط عمومی به همت بسیج دانشجویی پایگاه شهید قاسمی  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  جلسه ی  هم اندیشی تحت عنوان "از انفعال تا مشارکت دانشجویی" با مسئولیت آقایان دکتر رضا اکبری نوری عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و مجید بهستانی  مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه امام حسین (ع) در سالن اجتماعات  این دانشکده برگزار گردید.


( ۱ )

نظر شما :