حضور دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی

۰۷ دی ۱۳۹۸ ۸

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، رئیس، معاونین، مدیران، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همراه و همگام با مردم، با حضور در مراسم ۱۳ آبان این روز را گرامی داشته و فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل سردادند و اقدامات استکبار جهانی علیه کشورمان را محکوم کردند.