با حضور دکتر آقامیری برگزار شد/گرامیداشت حرفه معمار

۰۷ دی ۱۳۹۸ ۱۱

همایش مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و سازمان نظام مهندسی استان تهران در رشته معماری جهت شناخت سازمان و ارتقاء دانش حرفه معماری برگزار شد.