گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه رئیس واحد تهران جنوب

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ۹

مراسم تکریم دکتر جواد علمائی رئیس سابق و معارفه دکتر رامین خواجوی، رئیس جدید واحد تهران جنوب با حضور دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در این واحد دانشگاهی برگزار شد.