گزارش تصویری دیدار دکتر علمائی رئیس واحد تهران جنوب با جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان مجتمع فنی و مهندسی

۲۴ دی ۱۳۹۷ ۷