نشست بررسی محور مقاومت در منطقه

۲۴ دی ۱۳۹۷ ۹

نشست بررسی محور مقاومت در منطقه امروز یازدهم اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با حضور دکتر صالح اسکندری برگزار شد.