حضور دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی۸

حضور دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، رئیس، معاونین، مدیران، استادان،...

با حضور دکتر آقامیری برگزار شد/گرامیداشت حرفه معمار۱۱

با حضور دکتر آقامیری برگزار شد/گرامیداشت حرفه معمار

همایش مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و سازمان نظام مهندسی استان...

دکتر طهرانچی از نمایشگاه بین المللی نانو بازدید کرد/ تأکید برتجاری سازی محصولات نانویی واحد تهران جنوب۱۰

دکتر طهرانچی از نمایشگاه بین المللی نانو بازدید کرد/ تأکید برتجاری سازی محصولات نانویی واحد تهران جنوب

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در نمایشگاه بین المللی نانو از غرفه محصولات...