دسترسی سریع

آخرین رویدادهای واحد

برگزاری نخستین کارگاه روش ها و مهارت های مذاکرات بین المللی جهت اخذ مجوز ترجمه اثر از ناشر و مؤلف بین المللی در واحد تهران جنوب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۷

برگزاری نخستین کارگاه روش ها و مهارت های مذاکرات بین المللی جهت اخذ مجوز ترجمه اثر از ناشر و مؤلف بین المللی در واحد تهران جنوب

این کارگاه به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب...