آخرین رویدادهای واحد

حضور رئیس ،معاونین و کارکنان واحد تهران جنوب در مراسم تشییع سردار آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان جان بر کف ایشان
۱۶ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۲

حضور رئیس ،معاونین و کارکنان واحد تهران جنوب در مراسم تشییع سردار آسمانی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان جان بر کف ایشان

رئیس، مسول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد،معاونین و کارکنان واحد تهران...