آخرین رویدادهای واحد

همایش تجلیل از پژوهشگران برتر واحد تهران جنوب با حضور ریاست، معاونین، رؤسای دانشکده ها، پژوهشگران و نخبگان واحد تهران جنوب برگزار شد.
۲۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۳

همایش تجلیل از پژوهشگران برتر واحد تهران جنوب با حضور ریاست، معاونین، رؤسای دانشکده ها، پژوهشگران و نخبگان واحد تهران جنوب برگزار شد.

رئیس واحد تهران جنوب مطرح کرد: گام نهادن در مسیر دانشگاه کارآفرین، نوآفرین و فن...