آخرین رویدادهای واحد

ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها ،دانشکده ها و مراکز  واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴

ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد، مجتمع ها ،دانشکده ها و مراکز واحد تهران جنوب به منظور پیشگیری از بیماری کرونا

بر اساس بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ضد عفونی و نظافت و آماده سازی ستاد،...
چهارمین جلسه اضطراری شورای واحد تهران جنوب در خصوص وضعیت موجود و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۶

چهارمین جلسه اضطراری شورای واحد تهران جنوب در خصوص وضعیت موجود و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

بر اساس بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی چهارمین جلسه اضطراری شورای واحد تهران...
تشریح اقدامات دانشگاه آزاد تهران جنوب برای مقابله با ویروس کرونا/ تغییر سیستم‌ ورود و خروج کارکنان دانشگاه از انگشت‌نگاری به تشخیص چهره
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۶

تشریح اقدامات دانشگاه آزاد تهران جنوب برای مقابله با ویروس کرونا/ تغییر سیستم‌ ورود و خروج کارکنان دانشگاه از انگشت‌نگاری به تشخیص چهره

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تشریح اقدامات این واحد دانشگاهی برای...