آخرین رویدادهای واحد

جلسه هماهنگی برگزاری مصاحبه دکتری
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۸

جلسه هماهنگی برگزاری مصاحبه دکتری

جلسه هماهنگی برگزاری مصاحبه دوره‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واحد تهران جنوب...
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۹:۴۳

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با حضور دکتر خواجوی رئیس...
جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مصاحبه دکتری۱۴۰۰-۱۳۹۹ واحد تهران جنوب
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۹:۳۰

جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مصاحبه دکتری۱۴۰۰-۱۳۹۹ واحد تهران جنوب

جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واحد تهران جنوب به...